Retningslinjer for opstart

Tirsdag d. 27.10.2020
 
Hold 5 har pladsen frem til klokken 19:30, hvor de så forlader pladsen. Hold 6 går først op klokken 19:30 når hold 5 er væk. Klokken 20:00 er det vigtigt at pladsen er splittet op i to, og at man ikkr blander sig med hinanden. Der må maksimalt være 10 på hvert hold, det er surt men nr 11 må køre igen. Vi lukker for gæstetræning.
 
 
Kan vi så mødes til træning i kredsen?

Må idrætsforeninger og klubber træne indendørs og udendørs?
Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. trænere, forældre mv.). Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg samtidig, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.

Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger m.v. på mere end 50 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang.

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere.

Ud fra ovenstående skulle det være muligt, når vi holder fast i den opdeling vi har i det daglige, altså maks 10 ved skjul 5 og maks 10 ved skjul 6. At ingen surfer frem og tilbage mellem de to grupper, at man ikke hjælper hinanden mellem de to grupper, er man i den ene gruppe på andre dage, så er man i de samme grupper på træningsdage. At der maksimalt er 10 og kun 10 i klubhuset, at mundbind skal være monteret af alle inden de går ind og det uden undtagelse.

Tænker at dette er gældende til vi evt. hører andet.
 

Retningslinjer for opstart i Kreds 52 Ullerslev, gældende fra: tirsdag den 16. juni 2020.

Der vil være papir håndklæder og sprit på toilet og i køkkenet. Efter brug af toilettet er det din egen pligt at spritte af igen. Papirhåndklæder skal i spanden og IKKE toilettet.
 
Der vil forefindes engangshandsker.
 
Inden du går i klubhus, så husk og vask og sprit dine hænder.
 
Når du forlader din plads, så husk at spritte stolen og bordpladen foran dig.
 
Ingen selvbetjening i køkkenet.

Al betaling med mobil Pay eller ”klippekort” som også betales med mobil Pay.

Husk at holde afstand (1 m.), det gælder også oppe på pladsen.

Har du dit eget ærme, styr, klud eller hvor du er nået til, så tag det med.

Føler du dig skidt tilpas, så bliv hjemme.

Vil du ikke overholde ovenstående for dine træningskammeraters skyld, så bliv hjemme.

Kan vi ikke finde ud af, at tage det fornødne hensyn, så bliver vi nødt til at lukke ned igen.

Ingen er hævet over retningslinjerne.
 
På bestyrelsens vegne
Finn Kristiansen
 
 
Schæferhundeklubben for Danmark - Kreds 52 Ullerslev - Kaliffenlund 3 5540 Ullerslev