Nyborg kommune

Kære forening
 
I forbindelse med coronavirus fase 2 og 3 har Kulturministeriet 7 juni 2020 udsendt et meget omfattende notat vedr. retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter.
 
Som det ses af de vedhæftede retningslinjer er der rigtig mange forhold, der gør sig gældende før den enkelte forening, institution eller facilitet kan genåbne.
 
Hver forening, idræts- og fritidsfacilitet skal derfor sætte sig nøje ind i de generelle retningslinjer, således den gradvise genåbning håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan følges for den enkelte og for den enkelte forening, institution og facilitet.
 
Nyborg Kommune forventer derfor, at alle foreninger, institutioner og faciliteter kan genåbne, når I kan overholde de forskellige - og til jeres forenings - generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, således det sikres, at genåbningen sker sundhedsmæssigt forsvarligt (afstandskrav, ekstra rengøring, håndhygiejne, håndsprit m.m.).
 
Vi vil anbefale jer, at I holder jer orienteret omkring genåbningen via jeres organisation.
 
Det oplyses samtidig, at haller, klubhuse m.fl. som har badefaciliteter ikke må åbne før bruserinstallationer er gennemskyllet – jf. regler om legionella.
Schæferhundeklubben for Danmark - Kreds 52 Ullerslev - Kaliffenlund 3 5540 Ullerslev