Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Kreds 52 Ullerslev i klubhuset tirsdag d. 28.01.2020 kl. 19:30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
 
2. Valg af to stemmetællere.
 
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 
4. Kreds kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvar frihed.
 
5. Indkomne forslag. (skal være afleveret skriftlig senest 14 dage før og til formanden)
 
6. Valg, herunder valg af kreds repræsentanter jfr. § 23.
       a. Næstformand Svend Erik Larsen (modtager ikke genvalg).
       b. Kasser Maria Louise Ravn (modtager genvalg).
       c. Sekretær Carina Kristiansen (modtager genvalg).
       d. To suppleanter.
       e. Revisor.
       f. Revisorsuppleant.
       g. To kredsrepræsentanter.
       h. Eventuelt.
Schæferhundeklubben for Danmark - Kreds 52 Ullerslev - Kaliffenlund 3 5540 Ullerslev