Generalforsamling 2019

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Kreds 52 Ullerslev i klubhuset
Tirsdag d. 22.01.2019 kl. 19:30
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
4. Kreds kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvar frihed.
5. Indkomne forslag. (skal være afleveret skriftlig senest 14 dage før og til formanden)
6. Valg, herunder valg af kreds repræsentanter jfr. § 23.
     a. Formand Finn Kristiansen (modtager genvalg).
     b. Medlem Lisbeth Pedersen (modtager genvalg).
     c. To suppleanter.
     d. Revisor.
     e. Revisorsuppleant.
     f. To kredsrepræsentanter.
7.Eventuelt.

Schæferhundeklubben for Danmark - Kreds 52 Ullerslev - Kaliffenlund 3 5540 Ullerslev
Schæferhundeklubben for Danmark - Kreds 52 Ullerslev - Kaliffenlund 3 5540 Ullerslev